Find svar på dit spørgsmål

Herunder finder du de spørgsmål vi oftest får stillet hos Vindstød.

Vi beder dig venligst kigge dem igennem, før du benytter kontaktformularen.

Aftale

Hos Vindstød er der ofte ingen bindingsperiode. Hvis du laver en fastprisaftale, hvor din pris låses fast, så kan du været bundet i en periode, da vi skal købe strømmen hjem for at kunne garantere prisen. Din evt. bindingsperiode vil altid fremgå ved din tilmelding. Du kan, når bindingen er udløbet, opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Ved Leverandørskifte
Hvis du ønsker en aftale med en anden leverandør, skal du blot rette henvendelse til det ønskede selskab og bede dem igangsætte et skifte. Din nye leverandør klarer alt det praktiske i forbindelse med opsigelse af din aftale hos Vindstød.

Ved fraflytning:
Skal du flytte, er det vigtigt at du giver os besked herom da din aftale ikke automatisk bliver opsagt. Meddelelser om flytning skal ske skriftligt pr. mail eller via dit kontrolpanel, og senest 7 hverdage før du fraflytter adressen. Du kan skrive en mail til flytning@vindstoed.dk med oplysninger om hvornår du ikke længere hæfter for boligen, så sørger vi for, at opsige din aftale pr. den ønskede dato.

Du kan forvente en slutopgørelse senest 6 uger efter din opsigelse er effektueret. Det tager dog typisk ikke altid så lang tid. Når opgørelsen er klar, vil du modtage en email herom.

I forbindelse med et tilgodehavende er det nødvendigt, at logge ind på kontrolpanelet og indtaste dine kontooplysninger.

Det kan du gøre på dit Kontrolpanel - alternativt må du gerne sende os en mail.

Skifte eller forlængelse af produkt, kan iværksættes med start løbende måned + 30 dage.

Det kan du se på dit Kontrolpanel eller på side 2 din seneste faktura.

Levering af el

Det kan du tro! Som udgangspunkt er alle elmålere i Danmark idag timeaflæste, men der kan være enkelte undtagelser. Ved skifte til Vindstød, sker der ingen ændringer i, hvordan din måler aflæses eller hvor ofte.

Elselskabet er den virksomhed, der sælger strøm til dig. Elselskabet sender regning til dig udfra dit forbrug og sørger for, at din strøm indkøbes. Det er frit for forbrugerne i Danmark at vælge elselskab.

Netselskabet er den virksomhed, der transporterer strømmen til din adresse. Det er kort fortalt dem, der har ansvaret for, at der er strøm i din stikkontakt. Evt. kabelfejl o.l. udbedres af netselskabet. Det er også dit netselskab der har ansvaret for, at aflæse din elmåler og sende os de data, vi skal bruge til at fakturere dig ud fra.

Nej, ikke som udgangspunkt.

Driften varetages af Netselskabet i dit område, og de er forpligtet at varsle dig direkte om planlagte afbrydelser. Dette sker via brev, fremsendt til din adresse.

Hvis der er strømsvigt skyldes det med al sandsynlighed ikke Vindstød.dk, da det er det lokale netselskab, der har ansvaret for at føre strømmen til din adresse.

Du kan se en oversigt over aktuelle strømafbrydelser her

Du kan altid ringe til os hvis du har spørgsmål, via det telefonnummer du finder på kontrolpanelet.

Priser og regninger

Du kan logge på dit kontrolpanel her.

Du kan se dine regninger, forbrug og anden information på dit kontrolpanel, men disse mailes også automatisk til dig eller opkræves via Betalingsservice, hvis du ønsker dette.

Elpriserne går op og ned og kan være svære at forudsige. Hvis du ønsker sikkerhed for din elpris, kan du med fordel indgå en fastprisaftale. Det sikrer dig mod prisstigninger i den aftalte periode. Når den aftalte periode er gået, kan du indgå en ny fastprisaftale.

Du vælger selv, om du ønsker at betale over betalingsservice, via netbank eller ved fremsendelse af faktura (pr. mail). For at begrænse vores miljøbelastning fremsender vi kun regninger pr. mail. Bemærk, at der afhængig af valg af aftale, kan være gebyr for betaling via Betalingsservice. Se mere her.

Siden 1. april 2016 har det været sådan, at elleverandøren fremover skulle stå for hele faktureringen af dit elforbrug. Før var det nemlig sådan, at faktureringen var delt i to, hvor Netselskabet sendte en regning for skatter og afgifter og elleverandøren for den rene el. Disse to opkrævninger er nu lagt sammen i én, og du kan derfor altid forvente kun at modtage regninger fra Vindstød for både skatter, afgifter, netydelser og dit køb af el.

Skift til Vindstød

Formålet med kravet om CPR-/CVR-nr. er at sikre mod fejl ved leverandørskift på elmarkedet. Dvs. sikre at et leverandørskift altid sker på den korrekte kunde, og at elleverandører ikke blot kan overtage en elkunde uden kundens vidende derom eller accept. Anvendelsen af CPR-/CVR-nr. ved leverandørskift har samtidig til hensigt at skærpe kundens opmærksomhed på, at kunden er ved at indgå en aftale om køb af el, og at sikre kundens aktive accept af leverandørskiftet.

Elleverandører har således ikke mulighed for at gennemføre et leverandørskifte i Energinet.dk's DataHub uden registrering af kundens CPR-nummer.

Nej. Du fortsætter helt som normalt og udover, at det bliver vindstød der opkræver din regning for elforbruget, så er intet nyt. Den væsentligste forskel er, at du køber strøm fra Vindstød, der kun er baseret på danske vindmøller.

Du behøver ikke at kontakte dit nuværende elselskab. Det danske elmarked er indrettet sådan, at det gamle elselskab bliver orienteret automatisk, når en kunde skifter til et nyt selskab. Vi sørger også selv for at modtage information om dit historiske elforbrug.

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, fra den dag du tilmelder dig. Bemærk dog, at det ikke er muligt at fortryde så snart leveringen er påbegyndt.

Nej, strømmen får du helt som du plejer. Du vil ikke opleve strømsvigt på grund af, at du skifter leverandør.

Det afhænger lidt af, hvor hurtigt selve processen med at foretage skiftet sker. Vindstød udfører alt arbejdet.

Du kan typisk hjælpe ved at oplyse dit aftagernummer. Hvis du allerede er skiftet til os, men ikke har oplyst dit aftagernummer, kan du indtaste det på dit kontrolpanel. Hvis du ikke kan finde dit aftagernummer, så skal vi nok finde det for dig, men så kan skiftet tage lidt længere tid.

Oftest er skiftet gennemført på 2 måneder.

Ja, som udgangspunkt kan alle i Danmark kan skifte til Vindstød. Der kan være helt særlige forhold, der gør, at du ikke kan skifte, som som udgangspunkt er der ikke noget problem.

Det koster ikke penge at skifte. Vindstød opkræver ikke gebyr i forbindelse med dit skifte og vores arbejde med at foretage skiftet sker gratis.

Når du vil skifte til Vindstød, klarer Vindstød det meste af arbejdet. Du skal blot udfylde registreringen på tilmeldingssiden. Her skal du oplyse navn og kontaktoplysninger. Det tager mindre end 1 minut at udfylde registreringen. Herefter igangsætter Vindstød selve processen og du bliver løbende orienteret om skiftet.

Solceller

Det vil vi gerne, men det forudsætter, at dit anlæg er registreret i din rigtige gruppe. Du kan læse mere her.

Nej, vores regninger forholder sig ikke til din egenproduktion. Din egenproduktion er blot modregnet. Kontakt os gerne på sol@vindstoed.dk for at få tilsendt en udspecificeret faktura.

Det kan du se på Eloverblik - ellers kan du sende en mail til sol@vindstoed.dk så tjekker vi for dig.

Vindstød håndterer afregning af anlæg i gruppe 6, på vegne af Energinet. Derfor kan vores kommercielle kundeservice ikke hjælpe. Kontakt i stedet vores VE-afdeling på ve@vindstoed.dk.

Du kan læse mere her.

Kunde Service

Hvad gør jeg, hvis jeg stadig har spørgsmål?

Skriv til os, så kommer vi hurtigst muligt tilbage. Grundet situationen på elmarkedet modtager vi mange henvendelser i øjeblikket. Derfor er svartiden længere end normalt. Men vi skal nok komme retur til dig. I øjeblikket er svartiden op til 9 dage.

Skriv til kundeservice@vindstoed.dk

Hjælpepakke fra staten

Regeringen har meldt ud, at der kommer en hjælpepakke målrettet de danskere, der har særligt svært ved at betale elregningen. Vindstød er naturligvis i stand til at hjælpe de berørte kunder. Men det er endnu ikke fastlagt, hvordan hjælpepakken bliver og derfor er den ikke startet endnu. Så vi venter tålmodigt på dette. Vi kan derfor heller ikke svar på spørgsmål om det endnu, da alle energiselskaber i Danmark afventer afklaring. Når vi kan besvare spørgsmål om hjælpepakken og muligheder for afdrag på elregningen, vil man kunne skrive til os på denne mailadresse (som er åbnet nu): afdrag@vindstoed.dk.

Eftersom der er meget stort fokus fra befolkningen på el i øjeblikket er svartiden desværre noget længere end normalt - elselskaberne får ca. 8 gange så mange henvendelser som hidtil.